nanning 4_001 nanning 6_001 nanning 5_001 nanning 1_002 copijnlaan1 copijnlaan2

Betonreparaties van balkons / galerijen
 

Gebreken
 

Balkons en galerijen behoren tot de zwaarst belaste onderdelen van de hoogbouw. Of het nu gaat om balkons van woonhuizen, galerijen van flats of andere betonconstructies in een pand, met name de beton dient doeltreffend beschermd te worden tegen binnendringen van vocht, teneinde beschadiging van het onderdeel te voorkomen.
 

Oorzaak
 

Betonschade kent tal van oorzaken. De bekendste zijn carbonatatie, chloriden, sulfaten, vorst en alkali-silicareacties. Maar schades kunnen ook optreden door erosie, brand of mechanische belastingen.

Voor een goede betonreparatie wordt allereerst een gedegen analyse gemaakt op geconstateerde gebreken. Deze analyse laat zien wat de oorzaak van de betonschade is, en welke stappen er genomen moeten worden om tot een duurzame reparatie te komen.
 

Algemeen
 

De reparatie van het beton wordt in de meeste situaties uitgevoerd met PCC mortels omdat deze qua fysische eigenschappen het meeste overeenstemmen met de eigenschappen van het te repareren beton.

Een betonreparatiesysteem moet het beton tegen carbonatatie beschermen.
 

Werkwijze:

  • Ondeugdelijk beton tot achter het wapeningsstaal verwijderen
  • Vrijkomende wapening ontroesten en conserveren
  • Aanbrengen van een hechtlaag
  • Repareren met een minerale mortel
  • Tenslotte een oppervlakte bescherming aanbrengen.
Coatingsysteem
Epoxy coatingsysteem
Gietvloeren
Gietvloersystemen / Grindvloeren / Troffelvloeren
Overige projecten
Trappen, bergingsgangen
Betonrenovatie
Diverse betonreparaties
Galerij afwerking
Coatingsysteem op galerijvloeren